Skip to main content
Asiakastarina

Kiireettömyys laskee painetta

Hydrauliikka-, pneumatiikka- ja jäähdytysjärjestelmiin erikoistuneessa Fintos Oy:ssä päätettiin tehostaa toimintaa, selkeyttää prosesseja sekä sujuvoittaa työn tekemistä. Todellinen muutos aikaansaatiin pureutumalla asioihin pintaa syvemmälle – Murros-palvelun avulla Fintokseen syntyi paitsi yhteenhioutunut tiimi, myös parempia toimintatapoja ja niiden kautta uudistunut kulttuuri.

Työn lähtökohdat

Fintoksella tiedetään, että vaikeistakin ajoista on mahdollista selvitä. Yrityksessä on ponnistettu jaloilleen vuoden 2011 tilanteesta, jossa koko tilauskanta peruuntui yhdessä yössä ja kaikki piti aloittaa alusta. Vaikka haasteista on selvitty, yrityksen toiminta kaipasi uudistamista – vuosien varrella monet asiat olivat niin sanotusti urautuneet tai hautautuneet arjen kiireen jalkoihin. Paikalle haluttiin yritystoiminnan asiantuntija, joka ei tyytyisi teoriaan, vaan auttaisi mahdollistamaan muutoksen konkreettisilla teoilla. Kumppaniksi valittiin Lasse Hyny, joka tarttui toimeen Murros-palvelunsa menetelmin.

Toteutus

Murros aloitettiin avainhenkilöiden yhteishaastattelulla. Samalla kirkastettiin se, miksi yritys on olemassa sekä asetettiin toiminnalle numeeriset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan eri mittaristoilla. Seuraavaksi avainhenkilöt syvähaastateltiin henkilökohtaisesti. Näissä haastatteluissa keskityttiin käytännön työnkuviin sekä mahdollisiin esteisiin tavoitteiden saavuttamisessa.  Lisäksi haastatelluille tehtiin persoonallisuusanalyysit. Haastattelujen lopputuloksena syntyi esitys käytännön toimenpiteistä. Ideat päätettiin toteuttaa kokonaisvaltaisesti. Tässä vaiheessa Fintoksella oli mahdollisuus päättää, osallistuisiko Lasse Murroksen läpiviemiseen, vai jatkaisivatko he omin voimin. Yhteistyötä päätettiin jatkaa.

Kehityskohteita olivat esimerkiksi tiimityön kehittäminen, hallitustyöskentelyn kehittäminen, talouslukujen tiiviimpi seuranta sekä toimintatapojen suoraviivaistaminen tilaus-toimitusprosessissa ja huolloissa. Lassen kehoituksesta osa Fintoksen hallituksen jäsenistä kävi Kauppakamarin HHJ-kurssin, mikä syvensi osaamista entisestään.

Murroksen teho perustuu useiden eri kehitysmenetelmien soveltamiseen, proaktiivisuuden ja ennakointikyvyn vahvistamiseen sekä siihen, kuinka erilaiset persoonat saadaan toimimaan yhdessä. Koska ihmiset osallistettiin mukaan tekemiseen, he innostuivat mahdollisuudestaan vaikuttaa sekä sitoutuivat tavoitteisiin. Murros ei aina suju kuin tanssi, sillä juurtuneita toimintatapoja on toisinaan vaikea muuttaa ja myös teollisuusyrityksissä kysymys on ihmisistä.
– Inhimillisyyden katoaminen ei ole tehokkuutta. On ollut hienoa työskennellä Fintoksen kanssa, nähdä ihmisten puhaltavan yhteen hiileen sekä vapauttaa potentiaali, jolla yhtiö menestyy myös tulevaisuudessa, kertoo Lasse.

Saavutetut hyödyt

Uudet toimintatavat tehostavat Fintoksen toimintaa, selkeyttävät prosesseja sekä helpottavat työn tekemistä. Samalla ihmiset oppivat tuntemaan paitsi omat vahvuutensa, myös toisensa ja yhteisen potentiaalinsa yhä paremmin. Koska toimintatavat on vakioitu, uusien henkilöiden perehdyttäminen onnistuu sujuvammin. Tämä tekee Fintoksesta myös houkuttelevamman työnantajan. Mikä tärkeintä, tiimillä on yhteinen suunta kohti yhteistä päämäärää. Kaikki tämä merkitsee parempaa laatua, asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa.

Asiakaspalaute

“Ulkopuolinen näkee asiat selvemmin. Yhteinen tekeminen Lassen kanssa on ollut silmiä avaavaa. Uskon, että Murroksesta hyötyvät myös monet muut, sillä selkeät toimintamallit eivät ole itsestäänselvyys suurissakaan yrityksissä.”

Tuuli PrinkkiläAccount Manager

“Lasse on osoittanut sitoutumista. Olemme oivaltaneet ennakoinnin tärkeyden käytännön tekemisen kautta.”

Ville HalmesmäkiTechnical Manager

“Koen, että työni on nyt sujuvampaa. Kiireettömyyden taitoja voisi hyödyntää elämässä laajemminkin.”

Johan ÖsterholmService Manager

“Murroksessa seurataan aktiivisesti eri kustannuspaikkojen talouslukuja sekä tarjous- ja tilauskantaa.”

Marjo-Riitta Mäki-HalkolaFinancial Manager

“Lassen tyyli on rauhallinen ja johdonmukainen. Murros tekee toiminnasta suoraviivaista, läpinäkyvää ja siksi myös tehokkaampaa. Lisäksi löysimme lukuisia tärkeitä kehityskohteita myös jatkoa ajatellen.”

Markku HalkolaPerustaja

Tietoa Fintoksesta

Fintos on vuonna 2008 perustettu vaasalainen kasvuyhtiö, joka tunnetaan laajasta energia-alan kokemuksestaan. Kansainvälisesti johtavat teollisuusyhtiöt luottavat Fintoksen osaamiseen, ja sen kehittämiä hydrauliikka-, pneumatiikka- ja nestejäähdytysjärjestelmiä käytetään ympäri maailmaa.