Skip to main content
Lean on useille yritystoiminnan kehittämiseen osallistuneille johtajille ja työntekijöille tuttu termi. Hankalaksi asia muuttuu siinä vaiheessa, kun yritetään tarkasti määritellä, mitä Lean oikeastaan tarkoittaa.

Vuosikymmenien aikana aiheesta on kirjoitettu lukuisia erilaisia kirjoja ja tarjolla on paljon eritasoista liikkeenjohdon konsultointia, jossa Lean on villakoiran ytimessä. Sanotaan, että kaikki Lean on hyvää ja kaikki hyvä on Lean:ia. Voit kysyä saman ”mitä Lean on?” kysymyksen kolmelta Lean – asiantuntijalta ja saada kolme täysin erilaista vastausta. Ei siis ole ihme, että kilpailukykyä, kannattavuutta ja tuottavuutta yrityksiinsä etsivät johtajat ja yrittäjät ovat toisinaan vähintäänkin hämillään tarjonnasta.

Olen parinkymmenen vuoden aikana toiminut haastavissa ja monipuolisissa tuotannonkehitystehtävissä useissa kansainvälisissä vientiyrityksissä. Voidaan perustellusti sanoa, että jokaisessa yrityksessä Lean on ollut vahvasti mukana. Tosin yritykset itse eivät ole Lean termejä monesti käyttäneet. Minulle Lean tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joilla erilaiset ihmiset saadaan yhdessä onnistumaan saman päämäärän ja tavoitteen saavuttamisessa. Lean ajattelussa tärkeää on onnistumisen mahdollistaminen. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa, että ihmisellä on käytössään tarvittavat työkalut, vaatteet, materiaalit, ohjeet, – siis ympäristö, joka tukee tilauksen muuttamista toimitukseksi asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Lean siis on toimintaedellytysten varmistamista.

Monille Lean tuo mieleen jatkuvan siivoamisen. Esimerkiksi 5S – työkalu onkin usein väännetty tarkoittamaan 5 kertaa Siivoa. Järjestyksessä oleva tehdas tai toimisto on helppo pitää puhtaana. Siisti ja puhdas tuotantotila on kieltämättä viihtyisä työpaikka ja mukava esitellä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Siisteys, järjestyksessä olevat työkalut ja varasto eivät itsessään kuitenkaan paranna yrityksen kovia tuloksia. Näkyvän pinnan alla on se ”moottori”, joka tuottaa konkreettiset tulokset tai tuhoaa ne. Ei tule väheksyä sitä, että työkalut ovat helposti ja nopeasti saatavilla, jolloin mitään ei tarvitse etsiä. Lean mahdollistaa työn ja materiaalien visuaalisen ohjauksen ilman ylimääräistä tietotekniikkaa, poikkeamat tunnistetaan nopeasti ja varsin pienellä koulutuksella. Materiaalien, ohjeiden, työkalujen etsiminen, sekä monenlainen ”datanikkarointi” on vielä 2020 – luvullakin valitettavan merkittävä työntekijöiden aikavaras yrityksissä ja organisaatioissa. Lean on tärkeä osa yrityksen kehittämispalveluja, mutta pelkkä Lean ei anna niitä tuloksia, joita sen usein katteettomasti luvataan tuovan.

Voit soveltaa Lean:ia helposti omaan työhösi konttorilla ja pajassa:

Yleisin toimiston virtauseste on liian suuri aloitettujen töiden määrä. Hanki toimistoon valkotaulu ja kirjoita jokainen aloitettu työ paperilapulle. Kiinnitä paperilaput taululle. Tässä sinulle syntyy kokonaistilannekuva ja töiden priorisointi sekä aikatauluttaminen helpottuu. Mikäli toimistossa työskentelee monta ihmistä, tämä kannatta ehdottomasti tehdä yhdessä.

Tuotannossa usein ongelmana on ylimääräiset kalusteet, työkalut ja materiaali, joita työssä ei tarvita. Varaa aikaa 2..3 tuntia, kanna kaikki irtain toiseen paikkaan. Puhdista työpiste ja tuo takaisin kaikki tarvittavat kalusteet, työkalut ja materiaalit. Mikäli työpisteellä työskentelee useampi työntekijä järjestelkää irtaimisto ja vaihto-omaisuus paikoilleen yhdessä. Muistakaa merkinnät ja ohjeet.

Mikäli tarvitset apua aloitukseen, ota yhteyttä tämän blogin kirjoittajaan.