Skip to main content
Blogikirjoitus

Liiketoiminnan kehittäminen

Liiketoiminnan kehittäminen mielletään toisinaan projekteiksi, jotka kohdistetaan tavoitteiden ja tulosten kannalta tärkeisiin kohteisiin. Mutta. Mistä tiedämme, mikä on oikeasti tärkeä kohde? Mistä tiedämme, että tulokset oikeasti paranivat?

Liiketoiminnan kehittäminen on aina kokonaisvaltaista toimintaa, koska yritys on systeemi ja osa laajempaa systeemiä. Asioilla voi olla vahvoja keskinäisvaikutuksia. Yhden asian muuttaminen vaikuttaa toiseen, usein vasta ajan kuluessa. Muutostilanteissa tulee olla ymmärrys kausaliteetista, mitä oikeasti ollaan tekemässä.

Yrityksen sisäisen toiminnan organisointi on tärkeää, mutta samalla tulee huomioida sujuva yhteistoiminta ja vuorovaikutus ulkopuolisten tahojen kuten, toimittajien, yhteistyökumppaneiden, viranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Kun yrityksen johtamisjärjestelmä, tilaus – toimitusprosessi ja henkilöstö kulkee samaan suuntaan ja toimii saumattomasti yhteen, kovat taloudelliset tulokset ja henkilöstön hyvinvointi ovat luonnollinen seuraus.

Liiketoimintaa voidaan kehittää myös pienin askelin, jolloin rahoitustarve on vähäinen ja oma henkilöstö on käytettävissä operatiivisiin tehtäviin. Usein onkin järkevää analysoida yrityksen nykyinen tilanne ja tunnistaa yhdessä se kohde, jossa vähimmällä ajankäytöllä ja taloudellisilla panoksilla saadaan suurin vaikutus. Kehitystyön alussa vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi menetelmäksi on osoittautunut henkilöstön kanssa käydyt kahdenväliset luottamukselliset keskustelut, joista on koottu tilaajalle yhteenveto sekä aloitettu tarvittavat käytännön toimet välittömästi. Samalla on otettu käyttöön avainmittarit, joilla muutosten vaikuttavuutta on seurattu.

Liiketoiminnan kehittämisen neljä askelta:
1. Kuvataan prosessit.
2. Tunnistetaan virtauksen esteet ja hidasteet.
3. Poistetaan esteitä virtauksen kasvattamiseksi.
4. Varmistetaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus ja pysyvyys.

Et tarvitse mitään korkeakoulutusta ja tietojärjestelmiä muutoksen aloittamiseksi. Kynä ja paperi riittää. Aloita prosessin kuvaaminen paperin oikeasta reunasta: lopusta alkuun päin. Kuvaa, mitä toimintoja käsiteltävälle tiedolle tai materiaalille tehdään. Mikäli tarvitset apua aloitukseen, ota yhteyttä blogin kirjoittajaan.