Skip to main content
Blogikirjoitus

Tuottavuuden parantaminen

Tuottavuus on vahvasti sidottu kuluvaan aikaan ja sen hintaan. Mitä sait aikaan? Mihin käytit aikasi tai ehkä paremminkin mihin aika käytti sinua?

Tuottamattomassa työssä ihmisen tai koneen aika ei jostain syystä kohdistu siihen mikä on tarpeellista ja hyödyllistä tavoitellun lopputuloksen kannalta. Ajan mittaaminen ja mittausdatan murskaaminen on nykyisin varsin helppoa ja halpaa. Tämä voi kuitenkin johtaa harhateille, jossa tuottavuutta saadaan hetkeksi ”buustattua”, mutta lasku maksetaan myöhemmin korkojen kera. Tilaus – toimitusprosessin tuottavuuden parantaminen on johtajien, tuotantopäälliköiden ja – insinöörien tärkein tehtäväkenttä. Tuottavuuden matematiikka on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Varsin suoraviivaisesti tuottavuutta on sitten eri yhteyksissä lähdetty parantamaankin. Usein suoraviivaiset ratkaisut ovat johtaneet henkilöstön uupumiseen ja lopulta jopa tuottavuuden romahtamiseen.

On tärkeää muistaa, että ulkonaisesti varsin yksinkertaiset tuotantoprosessit ovat systeemejä, joissa pätee samat syy – seuraus suhteet ja fysiikan lait kuin myös tehtaan tai toimiston ulkopuolellakin. Ja vaikka kaikki olisi matemaattisesti ”täydellisesti” kohdallaan, mukana on ihmiset ja ihmisten luontainen vaihtelu, joka voi johtua vireystilasta, terveydentilasta, iästä, huolista ja monista täysin luonnollisista – inhimillisistä syistä. Viime vuosina on onneksi viimein alettu ymmärtämään ihmisten merkitys tuotantosysteemissä, vaikka näistä periaatteista on dokumentoitua tietoa jo viime vuosisadan puolivälistä. Kovin vähän on vielä tarjolla palveluja, jotka kannattavuuslaskennan, prosessikuvauksien, auditoinnin, Lean –työkalujen, projektisuunnitelmien, projektin vaiheitten, varaston kiertonopeuden ja Pareto – analyysien lisäksi ottavat aidosti huomioon tuottavuutta ylivoimaisesti eniten parantavan tekijän – ihmisten välisen aidon yhteistyön. Toki yhteistyön voima on ymmärretty aina, mutta erilaisiin teknisiin ja menetelmäpohjaisiin ratkaisuihin keskittyminen on käytännössä vain heikentänyt tilannetta kokonaisuutena.

Onpa jopa yrityksiä, joissa ihmisistä haluttaisiin kokonaan eroon, koska he ovat niin ”arvaamattomia” ja ”ennustamattomia”. Hyvin nopeasti keskusteluissa selviääkin, että näissä yrityksessä ei juuri lainkaan ymmärretä ihmisten sisäisten tarpeiden vaikutusta ulkoiseen käyttäytymiseen. Erilaisten digitaalisten valvonta- ja kontrollijärjestelmien lisääminen ja sisällyttäminen tuotantoon romuttaa usein motivaation ja sitä kautta tuottavuuden. Olen koko työurani ajan luottanut ihmisten kykyyn ja tahtoon tehdä aitoa yhteistyötä ja näin saada yritys poikkeuksellisen tuottavaksi. Samalla yritykseen syntyy hyvinvointia, jossa ”mailaa ei tarvitse puristaa” eikä pelätä mitään tai ketään.

Koska tuottavuus on suoraan sidonnaista aikaan, tehokkain tapa parantaa
tuottavuutta on aloittaa itsestäsi ja erilaisista aikavarkaista:
1. Selvitä, kuinka paljon vietät erilaisten ruutujen äärellä työpäivän aikana
2. Puolita ruutuaika kahden viikon välein.
3. Kerro työkavereille salaisuutesi, miten sinusta tuli tuottava työntekijä tai johtaja.

Mikäli apua tuottavuuden parantamisen aloittamiseen, ota yhteyttä tämän blogin kirjoittajaan.